2009/Jul/16

สภาวะโลกร้อนกำลังมาแรงขอรับตอนนี้ ฟังไว้ใช่ว่านะครับ ตัวเราเท่านั่นที่จะเป็นผู้รับเคราะห์กรรมที่จะเกิด หากเราทำใจของเราให้สงบเยือกเย็น ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ ผมเชื่อว่าเราทุกคนคงผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ได้ สิ่งสำคัญอย่าลืมพิจารณาความไม่เที่ยงด้วยนะครับ เพราะสิ่งนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรม

Comment

Comment:

Tweet