2008/Nov/05

ถึงพนักงานบริษัททุกท่าน เนื้อความในกระทู้นี้ต้องการให้ท่านอ่านหลังจากที่ได้เอกสาร ที่ผมแจกไปให้และต้องการให้ท่านศึกษา เกี่ยวกับตัวของกระผมเอง สำหรับกระทู้นี้ได้สร้างมานานแล้ว 4 กว่าปี ส่วนใหญ่แล้วจะได้จากการปฏิบัติสมาธิ และ เจริญปัญญาของตัวผู้ปฏิบัติเอง หากท่านสนใจก็ให้เข้าไปศึกษาได้ในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งกระผมได้จัดเก็บไว้แล้วเพื่อท่าน และผู้อ่าน คนอื่น ๆ อีกด้วย

การไปครั้งนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ใด เพียงเพื่อต้องการที่จะศึกษา บางสิ่งในโลก ให้มากขึ้น หากมีข้อคิดเห็นประการใดให้แสดงความคิดเห็นได้ในเว็บบอร์ดดังกล่าว สุดท่ายขอแถมบทกล่อนที่แจกให้กับทุกท่าน

รักโลภโกรธหลงโมโหโกธา
มินานหลอกหนาเฉื่อยชาร่วงโรย
สังขารแปรเปลี่ยน เร็วพลันหุนหัน
มัวแต่ฆ่าฟัน ถึงวันลงอเวจี
เร่งสร้างความดีกันเทิดน้องพี่
วันนี้วันดี ด่วนจี๋รีบทำ
สองคำนำทาง "ปล่อยวาง" นั่นไง
เร่งรีบให้ไว เดี๋ยวไม่ทันกาล
จบสารนำทาง เบิกบานใจหนา
พรุ่งนี้แล้วหนา เราขอลาไกล
ขอเตือนทุกท่าน สร้างสรรกันเทิด
จะได้ไปเกิด แดนสุขาวดี
สุขเกษม เปรมปรี สุขขีทุกคน
หลายหลากมากล้น ล้วนเป็นคนดี
มิได้มิมี อัปปรีจัญไร
นี้แหละความนัย จิตใจของฉัน
คือการแบ่งปัน เพื่อนร่วมเดินทาง
ขอสุดท้ายนี้ สุขขีทุกท่าน....เทิอญ

ด้วยรักและผูกพัน

Comment

Comment:

Tweet


#1 by (202.143.142.178) At 2009-07-16 09:52,