2008/Jul/27

การสวดมนต์ จริง ๆ แล้วเป็นการระลึกพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ หรือคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เรานี้เองครับ การน้อมนำจิตไปเพื่อคุณต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการ ได้ชื่อว่า การระลึกครับ หากเสียชีวิตไปแล้วขณะระลึกสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นจุดที่จะพาเราไปเกิดในภพต่อไปคือ สุขคติภพภูมินะขอรับ (31 ภพภูมิ)

แต่การสวดปัจจุบันเราจะสวดบาลีเสียส่วนใหญ่ทำให้เข้าใจความหมายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรอย่างยิ่งที่จะต้องสวดเป็นภาษาพื้นบ้านหรือภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายนะครับ ถึงจะได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วย  แต่ถึงกระนั้นหากเราไม่เข้าใจแต่ยังมีอีกภูมิหนึ่งครับที่เขาเข้าใจนั้นคือภูมิของวิญญาณ หรือภพภูมิที่เรามองไม่เห็น หากเหล่าเทพดาที่เป็นมิจฉาทิฐฐิ ได้ฟังแล้วจะกลับกลายเป็น เทพดาที่ดีหรือสัมมาทิฐฐินั้นเองเพราะเขาเข้าใจความหมายในธรรม แต่สิ่งที่เราได้คือสมาธิจากการสวดนั่นเอง

สรุปแล้วก็คือเราจะได้สมาธิจากการสวดภาษาบาลีขอรับ และแต่เราจะไม่เข้าใจในความหมายนั่นเอง (หากท่านเคยอ่านความหมายมาก่อนก็จะเข้าใจได้เหมือนกันครับ)

Comment

Comment:

Tweet


สวัสดีครับพี่ ไปบวชมาเป็นยังไงบ้างครับ
ขออนุโมทนาในบุญที่พี่ได้สร้างด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยทำให้กระจ่างเรื่องการสวดมนต์
เพราะบางคนก็ชอบถามครับว่า จะสวดไปทำไม?
#1 by Bixer At 2008-08-20 14:45,