2007/Jul/25

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมบอร์ดใหม่ ของเจ้าของเว็บ ได้ที่ http://dhamma.webbiz5.com/ แต่บอร์ดนี้ก็ยังคงอยู่นะครับ เพื่อเข้ามาแจ้งข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจธรรมะขอรับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะขอรับ

Comment

Comment:

Tweet


ในกรณีที่คุณสุภาพสตรีที่ชื่นชอบรูปทรงเรียวยาวหรือแม้กระทั่งที่เหมาะ, Herve Leger จะตั้งค่าของคุณ ในกรณีที่คุณต้องการไปให้กับบุคคลที่เต้นรำที่โรแมนติกกับคนรักของคุณก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Herve Leger ชุดที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงทุกคน
#6 by Herve Leger Outlet (70.32.38.85) At 2011-10-26 13:47,
ในกรณีที่คุณสุภาพสตรีที่ชื่นชอบรูปทรงเรียวยาวหรือแม้กระทั่งที่เหมาะ, Herve Leger จะตั้งค่าของคุณ ในกรณีที่คุณต้องการไปให้กับบุคคลที่เต้นรำที่โรแมนติกกับคนรักของคุณก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Herve Leger ชุดที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงทุกคน
#5 by Herve Leger Outlet (70.32.38.85) At 2011-10-26 13:45,
<a href="http://cdzwcmsmvxnwiqv.com">gmbzpgsuatxeypw</a> http://irmtczhlgqkykgj.com [url=http://isawlrchvhgpbyc.com]llxnbxrqpplvkys[/url]
#4 by lfrrtqggff (94.102.52.87) At 2010-06-14 22:00,
เนื่องด้วยทางบริษัท ภูมิบูรพา จำกัด ได้จัดพิมพ์งานเขียนล่าสุดของ อ.บูรพา ผดุงไทย ในโอกาสนี้ทางสำนักพิมพ์จึงใคร่ขออนุญาตแนะนำหนังสือ "กสิณไฟ" ซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่ควรพลาดที่จะหามาอ่าน

การเพ่งกสิณนับว่าเป็นอุบายกรรมฐานกองต้นๆ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตอันเป็นแนวทางแห่งการบรรลุสำเร็จมรรคผลนิพพาน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ออกไปได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมฐานกองอื่นๆ แล้ว อุบายวิธีการเพ่งกสิณกลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งๆ ที่การเพ่งกสิณเป็นกรรมฐานกองที่สำคัญและเป็นกรรมฐานกองเดียวที่สามารถสร้างให้เกิดพลังจิตขึ้นมาได้

"กสิณไฟ" เป็นกรรมฐานกองที่มีพลังมากที่สุดในการปฏิบัติสมาธิภาวนา การเพ่งกสิณไฟช่วยประคองจิตของผู้ปฏิบัติให้เกิดสมาธิจนเข้าสู่รูปฌานและอรูปฌาน หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเพ่งกสิณไฟในรูปแบบต่างๆ ของ อ.บูรพา ผดุงไทย อาทิ การเพ่งเทียน การเพ่งพระอาทิตย์ การเพ่งเปลวไฟจากกองไฟ อันเป็นอุบายวิธีในการปฏิบัติสมาธิภาวนา อบรมจิต และการเพ่งนิมิตให้เกิดพลังจิต ตลอดจนเคล็ดลับในการฝึกเพ่งกสิณชนิดต่างๆ ให้ได้ผล วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากการเพ่งไฟ วิธีการเพ่งกสิณเพื่อทำฌานสมาธิ และวิธีการควบคุมพลังจิตที่เก ิดจากการเพ่งกสิณไฟ เพื่อมิให้นำเอาพลังกสิณไฟไปใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากในยุคต่อไปโลกของเราจะเข้าสู่ยุคของพลังจิต ดังนั้นถ้าผู้ที่มีพลังจิตนำเอาพลังจิตที่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดก็อาจทำให้โลกพินาศได้

หลังจากที่อ่านหนังสือ "กสิณไฟ" เล่มนี้จบลง ผู้อ่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติที่มีความสนใจในเรื่องการเพ่งกสิณไฟน่าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติสมาธิ อบรมจิตให้เกิดมีพลังจิต ซึ่งหนังสือกสิณไฟเล่มนี้จะสามารถตอบคำถามอันเร้นลับต่างๆ ของการเพ่งกสิณไฟให้แก่ท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือ se-ed บุ๊ค เซ็นเตอร์ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถชม ได้ที่
http://www.a-burapa.com
ต้องขอภัยเป็นอย่างสูงหากกระทู้นี้รบกวนท่าน
#3 by mayjung (124.120.35.221) At 2008-02-15 10:31,
อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวถึงพระพุทธศาสนาก่อนเสียชีวิต

มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน ได้ตีพิมพ์งานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง " The Human Side " ซึ่งนักฟิสิกส์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่า

The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism. (Albert Einstein)

"ศาสนาในอนาคต จะต้องเป็นศาสนาสากล ศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะเว้นคำสอนแบบสิทธันต์ (คือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียว) และแบบเทววิทยา(คือพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่) ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ จึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวง คือ ทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย พระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้
....ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบัน ศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา"

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ผู้เสนอทฤษฏีสัมพัทธภาพ

คำพูดของไอสไตล์นั้นมีความนัยที่สำคัญซ่อนอยู่และรอคอยการค้นพบ และทฤษฎีเอกภาพหรือทฤษฎีสรรพสิ่งที่ต้องการค้นหานั้น ที่จริงพระพุทธเจ้าได้ตอบให้เบ็ดเสร็จก่อนหน้านั้น 2500 ปี

[1954, from Albert Einstein:The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press]
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://www.mlahanas.de/Privat/quotations.htm http://members.shaw.ca/sanuja/buddhismquorts.html


พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งกฎธรรมชาติว่า
“ สัตว์ทุกชีวิตเคยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน(1) ผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่กันมาก่อนหาได้ยาก(2) บางชาติเกิดเป็นเทพ(เทวดา+พรหม) บางชาติเป็นมนุษย์ บางชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางชาติเกิดเป็นเปรต/อสุรกาย บางชาติต้องตกนรก ต้องเวียนว่ายตาย-เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ตามอำนาจบุญและบาปที่ตนเองได้ทำไว้ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีคำว่าโชคหรือบังเอิญ ทุกอย่างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิ้น(3)

......อ้างอิง...ดูรายละเอียดใน พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงการราชิวิทยาลัย (เล่มที่ / หน้าที่ )
1. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๓
2. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๗
3. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ หน้าที่ ๓๕๐-๓๖๕

ดูต่อที่ : http://www.tlcthai.com/club/list_topic.php?club=buddhism&club_id=1278&table_id=1&cate_id=788

http://www.o2blog.com/myblog/blog.php?month=&year=&user=montasavi&page=&syear=&smonth=&sdate=&style=1&id=843
#2 by montasavi At 2007-11-24 21:31,
ขอให้คนไทยรักกัน สาธุ สาธุ
#1 by :: KinG MoJi :: At 2007-07-25 11:05,