2007/Jun/16

ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังวุ่นวาย ก็อยากจาให้คนไทยเราช่วยกันรู้รักสามัคคีกันไว้ นะครับ

Comment

Comment:

Tweet


ขอให้ไฟในบ้านจงดับมอดลงซะที
#1 by Bixer At 2007-07-07 18:51,