2007/Feb/20

การทรงอารมณ์เป็นลำดับขั้นของฌานนะขอรับ หากติดในอารมณ์ก็คือติดฌาน แต่เป็นฌานลำดับอ่อน ๆ นะครับ มีแต่ความรู้สึกสบาย ไม่เจ็บไม่ปวด แต่หากฌานอ่อนตัวก็จะหลุดเข้าอารมณ์ของบุคคลธรรมดา ก็คือไม่นาน หากเป็นฌานลำดับสูง ก็สามารถกำหนดเข้าและออกได้อย่างสบาย แต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้ว ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะค่อนข้างทำได้ยากเพราะในสภาพปัจจุบันหาพื้นที่ที่ปฏิบัติได้ยาก

Comment

Comment:

Tweet


สวัสดีครับ แวะมาอ่านครั้งแรกครับ แล้วจะแวะมาอ่านใหม่นะครับ (เยอะ ขอเก็บไว้ใน fav ด้วยครับ)
#2 by Live a Live At 2011-11-23 00:07,
#1 by ฟิวส์ At 2007-02-21 00:09,